Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS ngô Quyền

Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên
02213873460
c2ngoquyentl.hungyen@moet.edu.vn